Friday, July 31, 2009

Introducing Romanian Poet Ana Blandiana

Cross-Cultural Outline features Ana Blandiana

Two poems found in CONTEMPORARY LITERARY HORIZON, a European independent bi-lingual literary journal of poetry and prose in the English and the Romanian language published in Bucharest, Romania.


Totul

Frunze, cuvinte, lacrimi,
cutii de chibrituri, pisici,
tramvaie câteodată, cozi la făină,
gărgăriţe, sticle goale, discursuri,
imagini lungite de televizor,
gândaci de Colorado, benzină,
steguleţe, portrete cunoscute,
Cupa Campionilor Europeni,
maşini cu butelii, mere refuzate la export,
ziare, franzele, ulei în amestec, garoafe,
întâmpinări la aeroport, cico, batoane,
Salam Bucureşti, iaurt dietetic,
ţigănci cu kenturi, ouă de Crevedia,
zvonuri, serialul de sâmbătă seara,
cafea cu înlocuitori,
lupta popoarelor pentru pace, coruri,
producţia la hectar, Gerovital, aniversări,
compot bulgăresc, adunarea oamenilor muncii,
vin de regiune superior, adidaşi,
bancuri, băieţii de pe Calea Victoriei,
peşte oceanic, Cântarea României,
totul

~ ~ ~ ~ ~

Everything

Leaves, words, tears,
match boxes, cats,
sometimes tramways, queuing up for flour,
lady birds, empty bottles, speeches,
images stretched by the TV set,
Colorado beetles, gas,
bannerettes, familiar portraits,
Champions League,
gas cylinders, always turned down for export,
journals, white loaves, mixed oil, carnations,
airport welcomes, sodas, bars of chocolate,
Bucuresti salami, low fat yoghurt,
gypsy women with packs of Kent, Crevedia eggs,
rumors, the Saturday night soap opera,
coffee substitutes,
the peoples’ battle for peace, choirs,
the yield per hectare, Gerovital, birthdays,
Bulgarian compote, the assembly of workers,
superior wine, trainers,
jokes, the boys on Calea Victoriei,
ocean fish, Cântarea României,
everything


:: Romanian lyric poet, essayist, and translator Ana Blandiana, born Otilia-Valeria Coman on March 25, 1942, in Timişoara, is considered one of her generation’s most significant literary voices and is known internationally as one of Romania's most outstanding poets. Deeply spiritual in her sensibility and patriotic in her loyalties, she wrote verse of traditional beauty and elegance. During her country's communist period she became a prominent dissident and later a respected public voice for freedom and democratic change. Ana Blandiana authored a total of 17 volumes of poetry, 6 books of essays and 4 books of other prose writings. Her work has been translated into 16 languages.
::

Întrebări

De ce nu se-amestecă totul?
De ce nu se-acoperă
Pielea lucioasă a pământului cu blană?
De ce nu răsare iarba verde şi fragedă
Pe spinarea fierbinte a fiarelor din păduri?
De ce nu le cresc pomilor aripi
Şi păsărilor rădăcini?
De ce nu ciripesc pietricelele fericite
De pe marginea râului?
Eu de ce nu învăţ să urăsc?
Eu de ce?
- O, Doamne, ce copil obositor,
Oftează îngerul.

~ ~ ~ ~ ~

Questions

Why doesn’t everything blend together?
Why doesn’t the shiny earth skin
Get covered in fur?
Why doesn’t green and tender grass spring
On the burning back of forest beasts?
Why don’t trees grow wings
And birds roots?
Why don’t the happy pebbles chirp
On the river bank?
Why can’t I learn to hate?
Why not me?
- Oh, Lord, what a tiresome child,
Sighs the angel.
[Published in CONTEMPORAN LITERAR ORIZONT, Anul II, nr. 5 (10), Iunie 2009]

.

- AMALGAMATED PERSPECTIVES presents 'Childhood' and 'Journey' by Ana Blandiana. Click here -

.

No comments:

Référencement

© 2009 CROSS-CULTURAL OUTLINE, an independent online publication. All rights reserved.
lesen